";} ?>

Troostplek - Het Internet In-Memoriam
Troostplek is een non-profit organisatie. Op dit ogenblik wordt het onderhoud van deze site bekostigd uit uw donaties. In een later stadium zal dit wellicht gebeuren door een klein bedrag te vragen.

U kunt uw donaties doen aan:
Bank: 10.97.74.469
Plaats: Leusden
t.n.v. KYN
o.v.v. Donatie Troostplek


Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw donaties.